Pačlavský připravný výbor JZD byl založen 4. března 1950 a roku 1953 již mělo JZD 182 členů. 15. května došlo ke společnému ustájení dobytka a k jeho svodu do družstevního kravína, byla založena družstevní drůbežárna. První společné žně se konaly roku 1951. Do roku 1960 si družstvo postavilo nový kravín, vepřín, porodnu pro prasnice a drubežárny, vybudovalo vodovod,dva pojízdné kurníky a rozšířilo vedeni do hospodářských budov. Téhož roku se sloučilo zdejší JZD s JZD obci Lhota u Pačlavic a Pornice ve větší celek a stalo se součástí nového JZD Květ Pačlavice s 320 členy. v roce 1963 vznikla nová sušička obilí, roku 1967 byl vystavěn nový kravín, o 6 let později vzniklo kooperační sdružení Morkovsko (JZD Morkovice, Počenice, Dřinov, Věžky, Vlči Doly a Pačlavice), které se roku 1976 stalo součástí Československo-sovětského přátelství se sídlem v Morkovicích.

coded and created by rayden ©2008